Workshops

U kunt mij ook vragen voor een workshop. Ik heb er op dit moment twee ontwikkeld:

  • Transculturele (systeem)therapie – voor hulpverleners
  • Emoties – voor kinderen van de basisschoolleeftijd

Workshop “Emoties” voor kinderen van de basisschool

Deze workshop gaat over de verschillende emoties die mensen hebben en hoe je hiermee om kunt leren gaan. Ook komt aan de orde hoe je emoties bij jezelf en anderen kunt herkennen en hoe je ze kunt gebruiken in gesprek met elkaar.

De workshop zal natuurlijk aansluiten bij het niveau en de leeftijd van de groep kinderen. Hij kan ingezet worden als educatie naast bestaande leefstijllessen. Maar hij kan ook ingezet worden om contacten onderling in de klas te verbeteren.

Bij de workshop maak ik gebruik van verschillende werkvormen, waaronder filmmateriaal, mindfullness en creatieve werkvormen.

De duur van de workshop hangt af van wat de groep kinderen aan kan en wat de behoefte is.  De richtlijn is ongeveer 1-1,5 uur.

Prijs op aanvraag via praktijkhetblauwehuis@gmail.com

Workshop “Transculturele (systeem) therapie”

De inhoud van deze workshop gaat over het integreren van verschillende culturen in de behandeling. In de Nederlandse samenleving zijn veel mensen met verschillende achtergronden. Vaak is hulpverlening gebaseerd op een Westerse visie die soms niet aansluit bij cliënten met niet-Westerse  achtergronden. In de workshop komt naar voren hoe je eigen achtergrond een rol speelt in contact met cliënten. Daarnaast komt aan de orde hoe je de behandeling kunt laten aansluiten bij mensen met verschillende culturen.

Bij de workshop maak ik gebruik van verschillende werkvormen, waaronder filmmateriaal, mindfullness en creatieve werkvormen.

De workshop is bedoeld voor hulpverleners, begeleiders, pedagogen, psychologen ect.

Daarnaast kan hij ook worden ingezet op andere plekken waar mensen te maken hebben met een grote diversiteit,  zoals in het onderwijs, de zorg en in het bedrijfsleven. De workshop zal natuurlijk aangepast worden zodat het aansluit bij de beroepsgroep.

De duur van de workshop is 1 tot 2 dagdelen.

Prijs op aanvraag via praktijkhetblauwehuis@gmail.com

gz-psycholoog relatie gezinstherapeut